Opleidingen OntwikkelingsMentoring

NCA Development Mentoring for Professional Mentors©

Een unieke houding ontwikkelen en een empathische relatie opbouwen met je mentee.

Modules:

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 d.)

> Ontwikkelingsmentoring: theorie en praktijk (4 d.)

> Modelisering van de stramienen  (5 d.)

> Vrijheid en autonomie terugwinnen (5 d.)

> Follow-up: 2 dagen conferentie en intervisie

> Certificering (1 praktijkdag met supervsie + case study)

 

Pedagogische inhoud:

> De mentee begeleiden in zijn groeiproces en openstaan om zelf te leren en te groeien;

> Een strategisch en concreet mensbeeld ontwikkelen;

> Vanuit een gelijkwaardige relatie expertise delen en zo de mentee begeleiden in het ontwikkelen van reflectie, afstand en betrokkenheid.

NCA Development Mentoring for HR Professionals©

Ervoor zorgen dat het “Human Capital” een werkelijke toegevoegde waarde betekent voor de organisatie en dat alle  medewerkers de waarden en cultuur van de organisatie belichamen.

Modules

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 d.)

> Ontwikkelingsmentoring: theoretische en praktische aanpak (4 d.)

> Intrinsieke motivaties doen opbloeien (2 d.)

> Coachen om motivatie te stimuleren (3 d.)

> Modelisering van de stramienen (5 d.)

> Follow-up: 2 dagen conferentie en intervisie

> Certificering (1 praktijkdag met supervisie + case study)

 

Pedagogische inhoud:

> De verschillende persoonlijkheidskenmerken van een medewerker in kaart brengen;

> Relevant advies geven aan een medewerker, gericht op zijn persoonlijke groei en uitdagingen;

> Managers adviseren en begeleiden in de samenstelling van hun teams, in de begeleidingstrajecten binnen hun teams en in het omgaan met diversiteit (experten, millennials…).

NCA Development Mentoring for Managers©

De manager-mentor is een inspiratiebron voor zijn team en bevordert het engagement van alle medewerkers.

Modules:

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 d.)

> Ontwikkelingsmentoring: theoretische en praktische aanpak (4 d.)

Met emoties, psychisch lijden en kwade trouw omgaan (2 d.)

Waarachtig luisteren/ Vraagstelling voor een open mindset (2 d.)

Intrinsieke motivaties doen opbloeien (2 d.)

> Hoe kom je tot betere beslissingen en schep je de voorwaarden voor meer betrokkenheid? (2 d.)

> Adaptief vermogen en autonomie versterken met de Sturing van de Mentale Modi (2 d.)

> Follow-up: 2 dagen conferentie en intervisie

> Certificering (1 praktijkdag met supervisie + case study)

 

Pedagogische inhoud:

> Betrokkenheid creëren rond de visie en missie van de organisatie;

> Ruimte bieden aan iedere medewerker om het beste van zichzelf te geven;

> Medewerkers helpen groeien als professional en als mens, zowel via de horizontale als via de verticale dimensie.

Wil je nog meer weten over Adaptieve Intelligentie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Newsletter

Bedankt voor uw inschrijving.