Opleidingen OntwikkelingsMentoring

NCA Development Mentoring for Professional Mentors©

Een unieke houding ontwikkelen en een empathische relatie opbouwen met je mentee.

Modules:

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 d.)

> Ontwikkelingsmentoring: theorie en praktijk (4 d.)

> Modelisering van de stramienen  (5 d.)

> Vrijheid en autonomie terugwinnen (5 d.)

> Follow-up: 2 dagen conferentie en intervisie

> Certificering (1 praktijkdag met supervsie + case study)

 

Pedagogische inhoud:

> De mentee begeleiden in zijn groeiproces en openstaan om zelf te leren en te groeien;

> Een strategisch en concreet mensbeeld ontwikkelen;

> Vanuit een gelijkwaardige relatie expertise delen en zo de mentee begeleiden in het ontwikkelen van reflectie, afstand en betrokkenheid.

NCA Development Mentoring for HR Professionals©

Ervoor zorgen dat het “Human Capital” een werkelijke toegevoegde waarde betekent voor de organisatie en dat alle  medewerkers de waarden en cultuur van de organisatie belichamen.

Modules

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 d.)

> Ontwikkelingsmentoring: theoretische en praktische aanpak (4 d.)

> Intrinsieke motivaties doen opbloeien (2 d.)

> Coachen om motivatie te stimuleren (3 d.)

> Modelisering van de stramienen (5 d.)

> Follow-up: 2 dagen conferentie en intervisie

> Certificering (1 praktijkdag met supervisie + case study)

 

Pedagogische inhoud:

> De verschillende persoonlijkheidskenmerken van een medewerker in kaart brengen;

> Relevant advies geven aan een medewerker, gericht op zijn persoonlijke groei en uitdagingen;

> Managers adviseren en begeleiden in de samenstelling van hun teams, in de begeleidingstrajecten binnen hun teams en in het omgaan met diversiteit (experten, millennials…).

NCA Development Mentoring for Managers©

De manager-mentor is een inspiratiebron voor zijn team en bevordert het engagement van alle medewerkers.

Modules:

> De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 d.)

> Ontwikkelingsmentoring: theoretische en praktische aanpak (4 d.)

Met emoties, psychisch lijden en kwade trouw omgaan (2 d.)

Waarachtig luisteren/ Vraagstelling voor een open mindset (2 d.)

Intrinsieke motivaties doen opbloeien (2 d.)

> Hoe kom je tot betere beslissingen en schep je de voorwaarden voor meer betrokkenheid? (2 d.)

> Adaptief vermogen en autonomie versterken met de Sturing van de Mentale Modi (2 d.)

> Follow-up: 2 dagen conferentie en intervisie

> Certificering (1 praktijkdag met supervisie + case study)

 

Pedagogische inhoud:

> Betrokkenheid creëren rond de visie en missie van de organisatie;

> Ruimte bieden aan iedere medewerker om het beste van zichzelf te geven;

> Medewerkers helpen groeien als professional en als mens, zowel via de horizontale als via de verticale dimensie.