Ontdekkingsopleidingen

Verhoog de impact van je opleidingen dankzij de neuropedagogie

Verbeter je trainingen door een goede mix van knowhow, kennis en attitude.

Pedagogische inhoud

Leerdoelen van de opleiding :

  • Je verwerft kennis omtrent het leerproces (aandacht – inzicht – memorisatie – toepassing), vanuit een neurowetenschappelijk oogpunt;
  • Je analyseert je praktijk vanuit deze invalshoek;
  • Je past nieuwe tools toe op de context waarin je gewoonlijk trainingen geeft; 
  • Deze driedaagse opleiding wisselt theoretische momenten af met reflectie over je eigen praktijk. Je werkt ook nieuwe tools uit en test ze in je eigen expertisedomein.

Hoe kom je tot betere beslissingen en schep je de voorwaarden voor meer betrokkenheid?

Intenties omzetten in daden

Pedagogische inhoud

Doelen van de opleidingen:

  • Inzicht verwerven in beslissingsprocessen en betrokkenheid, en wat ze faciliteert en afremt;
  • Een begeleidingstraject uitwerken dat past bij de persoon in kwestie, het behandelde onderwerp en de omgeving;
  • Iemand of een groepje begeleiden bij een beslissing en de daadwerkelijke uitvoering ervan.

In deze tweedaagse opleiding experimenteer je met een eigen beslissingsproces. Wij vragen elke deelnemer dus om naar de sessie te komen met een complexe beslissing die hij/zij wil nemen, of met een goed gedocumenteerde case van een cliënt.

Wil je nog meer weten over Adaptieve Intelligentie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Newsletter

Bedankt voor uw inschrijving.